Vợt Cầu Lông Lotus AerodinamicVợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt cầu lông trẻ em Aerodinamic

Liên hệ

Mô tả

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic là dòng sản phẩm sử dụng để các bạn nhỏ, trẻ em luyện tập phong trào. Chơi ở sân trong nhà hoặc sân ngoài trời đều được.

Cây vợt có mức giá khá mềm nhưng lại đảm bảo hầu hết các tiêu chuẩn cần có.

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic

Vợt Cầu Lông Lotus Aerodinamic